данъчни нарушения

Какъв е срокът за образуване на административно наказателно производство за данъчни нарушения

За данъчни нарушения не се образува административно наказателно производство ако са изтекли две години от извършване на нарушението съгласно чл. 34 ЗАНН. С ТЪЛКУВАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ...

СИДДО между България и Великобритания е обнародвана в ДВ, бр.10 от 05.02.2016 г.

Спогодбата между България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите...

ЕК: Белгийската данъчна схема, прилагана при свръхпечалба, е незаконна

Белгия е нарушила правилата на ЕС за държавната помощ като е предоставяла незаконно данъчни предимства по своята схема, прилаганапри свръхпечалба. Според заключенията на Европейската...

НАП ревизира всички печатни издания

От приходната агенция започват проверки на всички издатели на централни печатни издания. Ревизиите обхващат периода на последните 5 години, като ще се проследява спазването на всички...

За невнесен в срок корпоративен данък може да бъдат запорирани сметките на над 8000 фирми

Декларираният, но невнесен в срок до края на март корпоративен данък на стойност близо 10 млн.лв. може да стане причина НАП да запорира банковите сметки на над 8000 фирми. За това...

Специална комисия в Еврпарламента ще изследва данъчните постановления в страните от ЕС

ЕП иска да знае помагат ли страните в Европейския съюз на компании да плащат по-ниски данъци. Новосъздадената специална комисия в Европейския парламент, която ще разглежда и оценява...

Още 1200 ревизори ще проверяват за отчитане на оборотите и издаване на касови бележки

1200 ревизори започват проверки за касови бележки, близо 70 000 търговци ще бъдат проверени до края на годината. Системата за дистанционна връзка на касовите апарати с НАП периодично дава...