данъчно-осигурителна политика

Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. е одобрена от Министерски съвет

Одобрена е средносрочната бюджетна прогноза за периода 2016-2018 година. Документът съдържа допусканията за развитието на националната и световната икономика, включително макроикономическа...