данъчно третиране на дарения

Декларират ли се сумите от дарения в ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ

Задължено ли е физическо лице да обяви в годишната си данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ суми, попаднали в банковата му сметка като дарение за организирана от него благотворителна...

Можем да намалим дължимите данъци с до 65 % като направим дарение

От Националната агенция за приходите напомнят, че един от начините да се възползваме от данъчни облекчения като физически лица, е като направим дарение. С до 50% може да се намали данъчната...