държавни дружества

Дивидентите от държавните дружества няма да компенсират изоставането в приходите в хазната

През предходните пет години постъпленията от дивиденти от държавните дружества са варирали в рамките на 140 - 420 млн. лв. На този фон рекордно ниско е нивото на отчетените 52.4 млн. лв....