ДДС декларации

Справки-декларации по ДДС се подават само по електронен път

От приходната агенция напомнят за няколко ключови промени в ЗДДС в сила от 1 януари 2018 г., сред които е задължителното подаване на месечните справки-декларации по ДДС само по електронен...