ДДС за дарени храни

Закона за данък върху добавената стойност

Промените в ЗДДС, с които се освобождават от облагане с ДДС храните, които са дарени до 30 дни преди изтичането на срока им на годност, са обнародвани в бр. 88 на Държавен вестник. Законът...