декларации с баркод

Нови образци за годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО с баркод

Публикувани са новите годишни данъчни декларации с баркод по чл. 92 от ЗКПО  за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2014 г. В рубриката Документи - данъци в...