декларации с баркод

ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2021 г. с баркод

НАП публикува новата  Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2021 година (образец 1010) с БАРКОД и актуално ръководство за попълването ѝ в рубриката Формуляри. Във въведението на...

Нови образци за годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО с баркод

Публикувани са новите годишни данъчни декларации с баркод по чл. 92 от ЗКПО  за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2014 г. В рубриката Документи - данъци в...