Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ

Промени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Предлага се да отпадне задължението за представяне на писмено уведомление относно липсата на промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране по чл. 15 от ЗЗБУТ. Това е една от промените...

Декларацията по чл.15 от ЗЗБУТ трябва да бъде подадена до края на април

Декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд е годишна и се подава от всички юридически или физически лица, които наемат служители или използват...