деклариране на заеми

Заеми над 10 000 лв. трябва да бъдат декларирани в годишната данъчна декларация на физическите лица

Парични заеми, чийто общ размер надхвърля 10 000 лв. и към 31 декември 2015 г. част от тях са непогасени, трябва да бъдат декларирани от физическите лица с попълването на годишната данъчна...