Директива 2006/112/ЕО

Трябва ли да се начислява ДДС върху комисиона за посредническа услуга

Фирма се явява посредник при покупко-продажбата на дружествени дялове. За предоставената услуга предстои да получи комисиона. Трябва ли фирмата да начисли ДДС върху комисионата или самата...

Регистрация по ДДС за зъботехническа лаборатория

За каква част от дейността си трябва да се регистрира по ДДС зъботехническа лаборатория - за цялата или за конкретна (като изработване на импланти)? Експерт на Портал Счетоводство дава...