дисциплинарно уволнение

Дисциплинарното уволнение от гледна точка на работодателя

Има различни причини, подари които работодателят може да стигне да налагане на мярка „дисциплинарно уволнение“. Тези причини са регламентирани в чл. 190 от Кодекса на труда.  Неявяване на...

Системни нарушения на трудовата дисциплина

Анализът разглежда наказанията, които могат да се налагат при системно нарушение на трудовата дисциплина, включително и дисциплинарното уволнение като най-тежко такова. Според Кодекса на...