дистанционна връзка с НАП

Наредба № Н-18 относно осъществяването на дистанционната връзка на фискалните устройства с НАП

В днешния брой на Държавен вестник (брой 83 от дата 27.10.2015 г.) е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в...