доходи от наем на оборудване

Промени в СИДДО между България и Германия от 01 януари 2015 г.

От 01.01.,2015 г. разпоредбата на чл. 12, ал. 3, б. „б“  от спогодбата между България и Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите...