документиране на инвентаризация

Организация и осъществяване на инвентаризирането в предприятието

Организация и осъществяване на инвентаризирането в предприятието  (по извадки от Указания на НАП)           ВИДОВЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И СРОКОВЕ ЗА ТЯХНОТО ИЗВЪРШВАНЕ Инвентаризациите в едно...