допълнителни пенсионни права

Проект за промени в КСО

Министрество на труда и социалната политика предложи за обществено обсъждане проект за промени в Кодекса за социално осигуряване, с които в нормативния акт се транспонират изискванията на...