допустим разход при изпълнение на проекти по ОП

Указание НФ-5/28.07.2014 г. за третиране на ДДС като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми

Публикувано е Указание на министъра на финансите за третиране на ДДС като допустим разход при изпълнение на проекти по ОП. Указание НФ-5/28.07.2014 г. на министъра на финансите за третиране...