допустими диапазони в ИС "Интрастат"

От 1 януари 2017 г. са добавени нови допустими диапазони в ИС "Интрастат"

В ИС "Интрастат" са добавени нови кодове на стоки, за които се за които се извършва валидация на данните при приемане на Интрастат декларации. От 1 януари 2017г. списъкът е допълнен с сички...

Нови кодове на стоки в ИС "Интрастат" от 1 декември

Нови кодове на стоки, за които се валидират данни при приемане на Интрастат декларации, се добавят в настоящия списък от 1 декември 2016 г. От приходната агенция информират за поредното...

Нови допустимите диапазони за единично тегло на Интрастат от 3 ноември 2016 г.

От 3 ноември 2016 г. са обновени допустимите диапазони за единично тегло на Интрастат, информират от НАП. Считано от днес към досегашния списък на стоките, за които се извършва валидация на...