дружество с нестопанска цел

Счетоводни статии за отчитане на сграда, построена от ЮЛНЦ, притежаващо половината от сградата

Дружество с нестопанска цел А притежава собствена сграда, чиято стойност възлиза на 100 хил. лв.  В нотариалния акт на сградата е посочено:  1/2 част - 50 хил. лв. - на дружество А 1/2  ...