ДЗЗД

Вие сте тук

Какво представляват дружествата по Закона за задълженията и договорите

Дружествата по закона за задълженията и договорите (или още ДЗЗД) представляват граждански дружества, които са създадени посредством договор между 2 или повече на брой лица с оглед...