ЕТ

Годишна отчетност за дейността през 2015 г. на нефинансовите предприятия

Годишните отчети за дейността на предприятията отново ще могат да се подават чрез единния портал за вход в системите на НСИ и НАП съгласно Заповед за определянето на реда, начина и...

Данъкът върху доходите от стопанска дейност на ЕТ е 15 %

Данъчната ставка, с която се облагат доходите от стопанска дейност на едноличните търговци, е 15 %, разясняват от Националната агенция за приходите.  Облагат се доходите от стопанска...

Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс (ЕТ) през 2014 г.

Данните в годишния отчет се попълват от всички нефинансови предприятия, несъставящи баланс, на основание чл. 20 от Закона за статистиката. Годишният отчет се представя задължително от...