EURIBOR

ЕП гласува правила за стабилност и прозрачност на финансовите индекси като LIBOR и EURIBOR

Финансови индекси: ЕП гласува правила за повече прозрачност Индекси като LIBOR и EURIBOR се използват не само за финансова търговия, но и за определяне на лихви по ипотечни заеми например....