финансова рамка на ЕС

Европейският парламент одобри прехвърлянето за 2015 г. на неусвоени средства за 300 стартирали късно национални програми

С 591 гласа "за" евродепутатите  са гласували в сряда, 15 април, промени на таваните на многогодишната финансова рамка на ЕС за 2014 - 2017 г., които ще помогнат за финансирането на 300...