фискален бон

Касово плащане от ЮЛНЦ и издаване на фискален бон

Задължен ли е спортен клуб, който е ЮЛНЦ, да издава фискална касова бележка при касово плащане за извършената нестопанска дейност?  Спортният клуб (ЮЛНЦ) плаща в брой към касите на други...