фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"

Наръчникът на НАП по задължително социално и здравно осигуряване и ГВРС е актуализиран за 2017 г.

Приходната агенция публикува актуализираният Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя...

Какво са гарантираните вземания на работниците и служителите

В Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. е отбелязано, че през настоящата година не се внасят задължителни месечни вноски за фонд "Гарантирани вземания на...