Фонд на фондовете

Стартиращи бизнеси ще получат финансова подкрепа чрез инструмента „Микрокредитиране със споделен риск“ на ОПРЧР

От микрокредити в размер от 5 000 до 48 895 лв. ще могат да се възползват около 850 стартиращи и социални предприятия, лица от уязвими групи или младежи до 29 г., желаещи да стартират...

Фондът на фондовете ще разпредели 51.3 млн. евро в подкрепа на стартъпи

Нов инструмент за дялово и квази-дялово инвестиране ще подпомага създаването и развитието на устойчиви бизнес модели. Фондът на фондовете стартира процедура за избор на финансови посредници...