Фонд за гарантиране на влоговете в банките

Съдът официално обяви фалита на КТБ

Днес Софийски градски съд е обявил несъстоятелността на Корпоративна търговска банка. Като начална дата на неплатежоспособност е посочена 6 ноември 2014 г. - датата на отнемате на лиценза...

Проект на Закон за гарантиране на влоговете в банките - 18.12.2014 г.

Име на законопроекта: Законопроект за гарантиране на влоговете в банките Дата на постъпване: 18.12.2014 г. Вносители: Министерски съвет В мотивите към проекта на Закон за гарантиране на...

Европейската централна банка с препоръки към проекта за изменение на Закона за гарантиране на влоговете в банките

На 9 декември ЕЦБ представи своето становище относно проекта за изменение на Закона за гарантиране на влоговете в банките. В него са отправени и редица забележки във връзка с нарушаване на...