годишен финансов отчет

Декларация по образец вместо документи за провеждане на общото събрание и приемане на ГФО предвижда проект за промени в Наредба №1

За обществено обсъждане е предложен проект за промени в Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел,...

МФ разяснява регламентите по публикуването на финансовите отчети за 2017 г.

МФ обобщи в документ оновните регламенти относно публикуването на финансовите отчети на предприятията за 2017 г.  В разясненията на финансовото министерство по прилагането на глава шеста „...

Нови регламенти относно годишните финансови отчети на предприятията в сила от 1 януари 2018 г.

В края на ноември и началото на декември 2017 г. с няколко промени в текстовете на Закона за счетоводството са регламентирани нови правила относно годишните финансови отчети на...

МФ с указания по прилагане на разпоредбите за публикуване на годишните финансови отчети за 2016 г.

Указание на финансовото министерство от 5 юни 2017 г. разяснява регламентите на чл.38 от Закона за счетоводството относно публикуването на годишните финансови отчети и годишните доклади за...

Фирмите без дейност също са задължени да подадат годишни финансови отчети до 30 юни

От НАП напомнят, че в края на юни изтича срокът, в който всички търговци по смисъла на Търговския закон трябва да публикуват в Търговския регистър своя годишен финансов отчет  за 2015 г....

Задължени ли са малките фирми да публикуват годишни финансови отчети?

До края на юни предприятията трябва да публикуват годишните си финансови отчети. От Агенция по вписванията напомниха за новите срокове още през март.  Ако вашата фирма е в категорията "...

Годишните финансови отчети се подават в нови срокове, регламентирани с действащия в момента Закон за счетоводството, напомнят от Агенция по вписванията.  В съобщението в интернет страницата...