граждански договор

Осигуровки и данъци при граждански договор с безработно лице

Казусът разглежда сключен с безработно лице граждански договор за хонорар от 380 лв. Въпросът, който следва, е какви ще бъдат дължимите данъци и осигуровки. Чл. 4, ал. 3, т. 5 от Кодекса за...

Назначаване на граждански договор след освобождаване от трудов такъв

Назначаване на граждански договор след освобождаване от трудов такъв - казус, свързан с изплащането на парично обезщетение от Бюро по труда. Въпрос: Лице с 30 години трудов стаж в едно и...