IBAN

Нови IBAN номера от 1 август за клиентите на бившата СИБАНК ЕАД

Нови IBAN номера от 1 август вече имат клиентите на бившата вече СИБАНК ЕАД. Промяната е в резултат на сливането с ОББ АД в началото на 2018 г., когато банковата институция престава да...