издаване на фактура

Издава ли се фактура при авансово плащане, получено при ремонтиране на машина от Германия?

Българска фирма ще ремонтира машина за немска фирма. ЧМР за ремонт на машината включва боядисване, механична обработка, смяна на ел. апаратура и др. Щом ремонтът приключи, машината ще бъде...