извънреден труд

Извънреден труд – допустими часове на полагане

Какво е извънреден труд? Съгласно чл. 143, ал. 1 от КТ - извънреден е трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя или на съответния...