Кодекс за социално осигуряване - тема

Промени в осем наредби по прилагането на Кодекса за социално осигуряване предлагат от МТСП

Социалното министерство публикува за обществено обсъждане осем проекта на постановления, с които се правят изменения в наредби по прилагането на Кодекса за социално осигуряване....

Проект за промени в КСО регламентира инвестирането на средства от пенсинните фондове

На заседанието си на 23 август Комисията за финансов надзор прие на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване и го публикува за обществено...

МФ предлага промени в правилата за изплащане на втора пенсия от УПФ

Промени, засягащи пенсионно-осигурителните фондове и изплащането на втора пенсия, предлагат от Министерство на финансите. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за...

Новото в наредбите, свързани с прилагането на КСО от началото на 2016 г.

В началото на седмицата НОИ публикува първият си за тази година информационен бюлетин с водещ материал, посветен на основните промени в подзаконовата нормативна уредба по прилагането на...

Промени в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за здравното осигуряване за 2016 г.

Промените в осигурителното законодателство, влизащи в сила от началото на 2016 г., са обобщени в публикацията на НАП, резюме на новостите за настоящата година в областта на данъчното...

Осигуряване на наетите работници и служители - в помощ на осигурителите

Какви осигуровки дължат работодателите за наетите от тях работници и служители?  От началото на 2015 г. в Кодекса за социално осигуряване бяха направени редица изменения и допълнения,...

Микро и малките предприятия отново ще могат да въвеждат удължено и непълно работно време

Удължено или непълно работно време ще могат да въвеждат при необходимост микро- и малките предприятия след обнародването в Държавен вестник днес на Закона за изменение и допълнение на...

Бизнес и синдикати с възражения относно предложенията за промени в Кодекса на труда и КСО

На заседанието на Националният съвет за тристранно сътрудничество вчера тема за обсъждане бяха проектите за промени в Кодекса на труда, предвиждащи гъвкав работен ден и въвеждане на...

Кога работодателят дължи обезщетение при придобито право на пенсия

След промените в Кодекса за социално осигуряване, влизащи в сила от началото на 2015 г., според които не се налага прекратяване на трудовото или служебното правоотношение на работниците и...

КСО урежда обществените отношения, свързани с държавното обществено осигуряване и допълнителното социално осигуряване.  КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г...