Кодекс за застраховането

 Кодекс за застраховането

Министерство на финансите публикува вчера проекта си за нов Кодекс за застраховането, с който българското законодателство трябва да бъде синхронизирано с разпоредбите на европейските...