Кофас

Нивата на кредитния риск по сектори в Западна Европа остават високи

Кредитният риск се променя с излизането на света от икономическата криза. Основната цел на оценката на банковия кредитен риск е чрез анализ на кредитоспособността на всеки кредитоискател да...