колективен трудов договор

Тълкуване на чл. 156а от КТ - Уговаряне на по-големи размери на отпуските

Анализът разглежда тълкуването на чл. КТ - Чл. 156а, уреждащ възможността за уговаряне на по-големи размери на платеня годишен отпуск, а именно: По-големи размери на отпуските по чл. 155 и...