консолидиран годишен отчет за дейността

Годишни отчети за дейността на предприятията през 2016 г. - срокове и начини за подавнето им

В края на миналата година със съвместна заповед на НАП и НСИ са определени реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на предприятията през 2016 г. В текста на...

Годишна отчетност за дейността през 2015 г. на финансовите предприятия

Задължение за подаване на годишен отчет за дейността през 2015 г. имат съгласно разпоредбите на чл.20 от Закона за статистиката: всички застрахователни и презастрахователни предприятия,...

Годишна отчетност за дейността през 2015 г. на нефинансовите предприятия

Годишните отчети за дейността на предприятията отново ще могат да се подават чрез единния портал за вход в системите на НСИ и НАП съгласно Заповед за определянето на реда, начина и...