лицензирани собственици на данъчни складове

Уведомленията по чл. 47а от Закон за акцизите и данъчните складове ще могат да се подават онлайн с КЕП

Новата електронна услуга на НАП, достъпна с квалифициран електронен подпис и "пълен" достъп до е-услугите на Агенцията, е предназначена за регистрирани по ЗДДС лица, вложители в данъчни...

Лицензираните собственици на данъчни складове подават информация и в НАП

Съгласно новите текстове в Закона за акцизите и данъчните складове от 1 февруари 2016 г. лицензираните собственици на данъчни складове ще трябва да осигурят самостоятелно и за своя сметка...