Международна инвестиционна банка

България увеличи капитала на Международната инвестиционна банка

Правителството на Република България е направило плащане на допълнителната вноска към уставния капитал на Международната инвестиционна банка. По сметка на МИБ са преведени 12,36 милиона...