национални счетоводни стандарти

Промени в Националните счетоводни стандарти по отношение на лизинга са обнародвани в ДВ

Обнародвани в бр. 15 на Държавен вестник са промените в Счетоводен стандарт 17 - Лизинг, които правителството одобри на заседанието си на 13.02.2019 г. Измененията прецизират текстовете на ...