национални стандарти за финансови отчети

Промените в Националните стандарти за финансови отчети за МСП

В третия за 2016 г. брой на Държавен вестник е публикувано постановлението за изменение и допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия....