Национално тристранно споразумение

Договаряне на минимална работна заплата по сектори в подписаното между държавата, работодателите и синдикатите Национално тристранно споразумение

Представителните бизнес организации, синдикатите и държавата подписаха 2-годишно тристранно споразумение за стабилизиране и растеж на икономиката в 5 ключови области - Бизнес среда и...