назначаване на управител

Назначаване на управител в ЕООД на трудов договор

Налице е следният казус: Управител и е собстевеник на капитала на ЕООД. Желае да назначи нов управител. Назначаването е на база сключен трудов договор. Може ли да се направи единствено с...