непълно работно време

Промяна на работно време по основен трудов договор - допълнително споразумение

Лице е преназначено на работа по договор за 4 часа. Досега е работило на 8 часа. Анализът разглежда как следва да бъде вписана промяната на работното време в трудовия договор. Съгласно чл....