неперсонифицирани дружества

Становище на НАП относно прилагането на разпоредбите за регистрация по ЗДДС за неперсонифицирано дружество, създадено с договор, сключен под отлагателно условие

НАП публикува становище относно прилагането на на разпоредбата на чл. 132, ал. 5 и 6 от ЗДДС по отношение на договори за неперсонифицирано дружество, сключени под отлагателно условие....

Регистрацията по ДДС на неперсонифицирани дружества с регистриран по закона съдружник е задължителна от 2017 г.

Неперсонифицираните дружества с регистриран по ДДС съдружник също трябва да се регистрират по закона, напомнят от НАП. Според новите разпоредби на ЗДДС, които са в сила от началото на 2017...

Какво представляват дружествата по Закона за задълженията и договорите

Дружествата по закона за задълженията и договорите (или още ДЗЗД) представляват граждански дружества, които са създадени посредством договор между 2 или повече на брой лица с оглед...