несъстоятелност на фирми

Мерки срещу злоупотреби с прехвърляне на фирми със задължения предвижда проект за промени в Търговския закон

Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон, внесен за разглеждане в НС на 6 юли 2017 г., предвижда ограничения при прехвърлянето на дружествени дялове на трети лица по време...

Закон за изменение и допълнение на Търговския закон - ДВ, бр.105 от 30.12.2016 г.

Обнародвани в Държавен вестник са промените в Търговския закон, с които се регламентират по-строги мерки срущу кражбите на фирми, както и мерки за предотвратяване обявяването в...

процедура за оздравяване на предприятия пред фалит

Нови мерки за предотвратяване на злоупотребите с търговски дружества и кражбите на фирми предлагат от Министерство на правосъдието с публикувания за обществено обсъждане проект за промени в...