облагане с ДДС

Трябва ли да се декларира по Интрастат закупуване на стоки от ЕС от нерегистриран по ДДС доставчик

Българска фирма, която е регистрирана по ДДС у нас, купува стоки от доставчик от Европейския съюз. Доставчикът няма регистрация по ДДС. Трябва ли това движение на стоки да се декларира в...

ДДС при сделка между две фирми за покупко-продажба на стоки, които не влизат в България

Две български фирми осъществяват сделка помежду си. Едната купува стоки от Китай и ги продава на другата фирма. Стоката обаче не пристига на територията на България, а директно се изпраща в...