обществени поръчки

74% от финансовите корекции по еврофондове са във връзка с възлагането на обществени поръчки

Над три четвърти от стойността на всички финансови корекции за периода 2007-2013 година са наложени по Оперативните програми „Околна среда" и „Регионално развитие". Такива са заключенията...