офшорни зони - тема

офшорните юрисдикции в заповедта на финансовото министерство

В края на декември 2016 г. финансовият министър утвърди новия списък с държавите/териториите, които са юрисдикции с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните...

Кои са страните в българския списък с офшорни юрисдикции в началото на 2016 г.

В края на миналата година беше актуализиран списъкът със страните, които България счита за юрисдикции с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на...

Споразумение за обмен на данъчна информация с офшорната юрисдикция Гърнси е предложено за ратифициране

Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Гърнси за обмен на информация по данъчни въпроси е внесен вчера в НС и очаква...

За офшорните зони и понятието "данъчен рай" накратко

Ниски или нулеви данъци върху всички или определени категории доходи, високо ниво на банкова и корпоративна тайна, липса на валутен контрол и максимално опростени изисквания за регистрация...

Испанците са разпределили в офшорни зони около 550 милиарда евро.

Испанците укриват 550 млрд. евро в офшорни сметки, което води до загуби за държавата в размер на 88 милиарда евро от неплатени данъци. Данните са на независимата група международни експерти...