осигурено лице

Спецификация на входните файлове за Декларация обр. № 1, валидна от 1 януари 2015 г.

В рубриката Програмни продукти в интенет страницата на НАП е публикувана новата спецификация на входните файлове и програмните продукти за обхващане на данни от Декларация образец № 1  "...