Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Законодателни промени облекчават наемането на сезонни работници от трети страни в туризма

Промените в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, обнародвани в бр. 48 на Държавен вестник, ще облекчат процедурата за наемане на работници от...

Приета е процедурата за достъп до пазара на труда на чужденци

Редът за наемане на работници от страни извън ЕС е регламентиран в приетия днес Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. От правителствената...